LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Special: alles wat u wilt weten over het sectorplan primair onderwijsDe handen ineen tegen werkloosheid

'We werken samen aan het onderwijs van morgen,' zegt Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van het Arbeidsmarktplatform PO. 'Als we ervoor zorgen dat er voldoende jongeren instromen, houden we de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst hoog.' 'Het mooie van het sectorplan Primair Onderwijs vind ik dat de sector de handen ineenslaat', aldus Patrick Banis, secretaris. Met regionale mobiliteits-/transfercentra kunnen we samen een oplossing bieden voor de groeiende werkloosheid en tegelijkertijd ruimte maken voor jongeren.'

Lees meer >

Twitter More...

De handen ineen

Regionale samenwerking

Schoolbesturen in krimpgebieden die samen een regionaal transfercentrum opzetten, krijgen begeleiding en financiële ondersteuning van het Participatiefonds/Vervangingsfonds (Pf/Vf). Het doel is dat de samenwerkende schoolbesturen het transfercentrum structureel en op eigen kracht draaiende houden. Zo kan de regio ook in de toekomst inspringen op schommelingen in de vraag en aanbod van personeel. Het Pf/Vf ontwikkelt bovendien praktische instrumenten om de samenwerkingsverbanden op te zetten en leraren te helpen.

Lees meer op de site van het Pf/Vf >

Twitter More...

Regionale samenwerking

Maakt u ruimte voor de leraar van morgen?

Jonge leraren kunnen momenteel moeilijk een baan vinden. Op langere termijn zal het primair onderwijs deze leraren weer hard nodig hebben. Met de subsidieregeling 'Jong en Oud' biedt het Arbeidsmarktplatform PO schoolbesturen financieel een steuntje in de rug om ruimte te creëren voor startende leraren. De subsidieregeling kent twee vormen van cofinanciering: voor de indienstneming van jonge leraren of voor vervanging van vrijwillig vervroegd uittredende leraren door jonge leraren.

Lees meer >

Twitter More...

Jong en oud

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl