LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nieuwsbrief special Sectorplan 'Regio aan zet'Deelplannen voor sectorplan 'Regio aan zet' indienen voor cofinanciering van SZW start nu

Schoolbesturen kunnen tot en met 17 maart een klein of groter deelplan voor het sectorplan 'Regio aan zet' bij het Arbeidsmarktplatform PO indienen. Het arbeidsmarktfonds bundelt vervolgens de deelplannen als sectorplan om bij het ministerie van SZW cofinanciering aan te vragen. Als schoolbesturen zelf plannen maken, biedt dat kansen om aan te sluiten op de lokale en regionale arbeidsmarktsituatie.

> Dien uw deelplan in via de sectorplansite van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.

Sectorplan afspraak in Sociaal Akkoord

In het kader van het Sociaal Akkoord heeft het kabinet een Regeling Cofinanciering Sectorplannen in het leven geroepen om meer werkzekerheid te bieden en werkloosheid te voorkomen. Sociale partners kunnen voor sectorplannen cofinanciering aanvragen.
De sociale partners, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, wil schoolbesturen in het primair onderwijs in staat stellen om gebruik te maken van deze regeling. Daarom roepen zij de branche op om deelplannen met maatregelen in te dienen. Eind vorig jaar heeft het Arbeidsmarktplatform PO ook een sectorplan ingediend waarin het vooral om landelijke maatregelen gaat. Het tweede sectorplan 'Regio aan zet' is vooral bedoeld voor eigen initiatieven van (samenwerkende) schoolbesturen voor het oplossen van regionale arbeidsmarktknelpunten.

Ook ruimte voor kleine deelplannen

Als schoolbesturen nog veel vragen over passende oplossingen hebben met betrekking tot hun actuele onderwijsarbeidsmarktsituatie, kunnen zij ook kleine deelplannen indienen. Die kunnen dan de maatregelen bevatten waarvan schoolbesturen vinden dat ze daarmee geholpen worden knelpunten op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan scholingstrajecten en mobiliteitsactiviteiten voor een beperkt aantal medewerkers. Kleine deelplannen bieden ook kansen om te experimenteren.

Tweede fase sectorplannen

De aanvraagtermijn voor de tweede fase van sectorplannen is van 1 april tot en met 31 mei 2014. Om de hoofdaanvraag met de deelplannen op tijd te kunnen bundelen en volgens de voorschriften in te dienen is het noodzakelijk dat het Arbeidsmarktplatform PO alle deelplannen uiterlijk 17 maart heeft.

Regionale bijeenkomsten

Schoolbesturen kunnen deelnemen aan aantal regionale voorlichtingsbijeenkomsten over het indienen van de deelplannen die in de komende periode georganiseerd zal worden.
Ga voor meer informatie, ook over de data van de voorlichtingsbijeenkomsten naar de sectorplansite Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het kennis- en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt.

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl