LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

April 20141500 extra banen voor leerkrachten primair onderwijs

Minister Asscher heeft het sectorplan voor het primair onderwijs goedgekeurd. Daarmee kan de sector ontslagen van leraren voorkomen en jonge leraren aantrekken waardoor minimaal 1500 extra onderwijsbanen kunnen ontstaan. Volgens de sociale partners biedt het plan praktische en financiële ondersteuning aan schoolbesturen om samen de knelpunten op de arbeidsmarkt op te vangen.
Ook uw school kan mogelijk gebruik maken van sectorplanmiddelen om personeel te behouden of pasafgestudeerden aan te trekken.

Lees meer >

Twitter More...

1500 extra banen

'Meer slagkracht in personeelsplanning op de lange termijn'

'Wij maken nu gericht toekomstscenario’s en krijgen daardoor meer zicht op onze organisatie en op wat we in de toekomst kunnen verwachten. Je kunt niet in de toekomst kijken, maar door strategische personeelsplanning kunnen we beter op de ontwikkelingen inspelen.'
Aldus Marije Kikkert, beleidsmedewerker personeel en organisatie van SCO Delft, over haar deelname aan de eerste leergang Strategische personeelsplanning (SPP) van het Arbeidsmarktplatform PO. U kunt zich nog aanmelden voor de leergang in september.

Lees meer >

Twitter More...

personeelsplanning

'Elke school moet kans Vierslagleren grijpen'

‘Ik raad elke schoolleider aan met zijn of haar school deel te nemen aan Vierslagleren. Het programma biedt namelijk niet alleen pas afgestudeerden perspectief op werk en opleiding én een ervaren leerkracht de kans om een masteropleiding te volgen. Het zorgt er ook voor dat je als school een onderzoekende houding aanneemt en innoveert. Waardevolle resultaten waarvan ik blij ben dat ik ze niet heb laten liggen’, Joke Esman, schoolleider van de Martin Luther Kingschool in Apeldoorn.

 
Wilt u met uw school ook meedoen aan Vierslagleren? U kunt zich tot 24 mei nog aanmelden.

Twitter More...

vierslagleren

Wat is effectief bij aanpak werkdruk?

De aanpak van werkdruk vraagt om maatwerk, al naar gelang de specifieke oorzaken. Op de meeste scholen ontbreekt het echter nog aan specifiek beleid om (overmatige) werkdruk tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO. Goede voorbeelden uit de praktijk en de literatuur bieden de school en schoolleider nuttige tips en tools.

Lees meer >

Twitter More...

werkdruk

Denk met ons mee en geef uw mening

Vindt u het leuk om mee te denken over actuele arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs? De klankbordgroep van bestuurders, schoolleiders, P&O’ers en regiobestuurders van bonden heeft aanvulling nodig. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft de klankbordgroep ingesteld om regelmatig de meningen uit het veld te peilen. Het Arbeidsmarktplatform PO is immers van, voor en door de sector. De behoeften van de sector staan centraal en inzichten uit het veld zijn dan ook erg belangrijk. De klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. Wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep? Dat kan via info@arbeidsmarktplatformpo.nl.

 

klankborgroep

Jobfit: 'Bruikbaar en handzaam voor gesprek over duurzame inzetbaarheid'

Het digitale spel Jobfit is een geschikte werkvorm om het gesprek over duurzame inzetbaarheid aan te gaan. Dat concluderen P&O’ers/spelleiders Lisette Moerdijk en Wille-Anne van ’t Zelfde van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Met Jobfit van het Arbeidsmarktplatform PO gaan schoolbestuurders, schoolleiders, teams en/of medezeggenschap op een speelse manier met elkaar in gesprek over het thema. De VGS deelt de verschillende ‘to do’s’ die in het spel aan de orde kwamen graag met de sector.

Lees meer >

Twitter More...

jobfit

logo vierslagleren

Meest gestelde vragen en antwoorden over de regeling Vierslagleren

Schoolbesturen, startende en zittende leraren reageren enthousiast op de regeling Vierslagleren. De meest gestelde vragen over de regeling zijn samen met de antwoorden op een rij gezet. Hoe kan ik de lerarenbeurs in het teken van het Vierslagleren aanvragen? Moeten de startende en ervaren leraar in dezelfde klas lesgeven en dezelfde master volgen?

Lees meer >

Twitter More...

Onderwijs Pioniers

Aanmeldperiode Onderwijs Pioniers verlengd tot 1 juni 2014

Leraren hebben vaak veel ideeën over wat er beter kan op school. Maar het is niet altijd even gemakkelijk om die ideeën een plek te geven in het dagelijkse werk. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimtecreëren voor ambitieuze leraren door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Heeft een leraar in uw team een goed idee? De aanmeldperiode is verlengd, stuur voor 1 juni 2014 het idee in!

Lees meer >

Twitter More...

vernieuwend-leiderschap

Schoolleiders gezocht die dromen van vernieuwing!

Hoe ontwikkelt u zich tot een vernieuwende schoolleider? Hoe stimuleert u innovatie in uw organisatie en bouwt u aan uw slagkracht van binnenuit? Werk uw eigen innovatie-initiatief uit in het programma Vernieuwend Leiderschap in het PO. Met een bijdrage van het Arbeidsmarktplatform PO van 5000 euro. Het programma begint in september. Er is beperkt plaats en aanmelden kan tot 18 mei. Wacht dus niet langer en reageer!

Lees meer >

Twitter More...

AGENDA

18 mei 2014 Deadline aanmelden Vernieuwend Leiderschap in po
24 mei 2014 Deadline aanmelden Vierslagleren
1 juni 2014 Deadline aanmelden Onderwijspioniers
15 juni 2014 Deadline aanmelden Binden pabo afgestudeerden
22 juni 2014 Deadline aanmelding pilot functiecreatie primair onderwijs

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl