Nieuwsbrief | december 2012

Landelijke en regionale analyses arbeidsmarkt primair onderwijs

Medewerkers in het primair onderwijs zijn over het algemeen tevreden met hun baan en de organisatie waarvoor ze werken. Wel ervaren ze een hoge werkdruk en is het ziekteverzuim hoger in vergelijking met andere sectoren. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse Primair Onderwijs 2012.

Lees meer >

Facebook Twitter More...

Mannelijke en allochtone pabostudenten: meer praktische lessen

Mannelijke pabostudenten willen graag meer praktijk in de opleiding, betere voorbereiding op de stage en dat de opleiding meer belang toekent aan de stage. Ook allochtone pabostudenten verwachten verbetering door meer nadruk op praktische lessen en in het bijzonder op praktische taallessen.

Lees meer >

Facebook Twitter More...

Professionalisering schoolleiders en schoolbestuurders nu nog te vrijblijvend

De professionalisering van schoolleiders en schoolbestuurders heeft een nog te vrijblijvend karakter. Wel is de scholingsbereidheid groot. Dat zijn de conclusies uit het rapport 'Professioneel leiderschap in het primair onderwijs' van het Arbeidsmarkt Platform PO. Hierin is vooral gekeken welke activiteiten schoolleiders en schoolbestuurders nemen rond professionalisering en hun behoeften.

Lees meer >

Facebook Twitter More...

Handvatten voor werven en professionaliseren schoolleiders

Het rapport 'Werven en behouden schoolleiders' van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs biedt schoolleiders vooral allerlei handvatten voor de ontwikkeling en verdere professionalisering van hun vak. Zo geeft het informatie over succesvolle leiderschapspraktijken, over benodigde competenties en over het opleidingenveld.

Lees meer >

Facebook Twitter More...


Nieuws uit de sector


Nu ontslagen en straks tekort aan leerkrachten basisonderwijs

Door leerlingendalingen en bezuinigingen raakt steeds meer onderwijspersoneel in het primair onderwijs zijn baan kwijt. Als het aantal werklozen verder groeit, neemt de kans op het vinden van een nieuwe baan af. Meer mensen solliciteren op dezelfde vacature.

Lees meer >

Facebook Twitter More...

Wetsvoorstel versterking positie leraar aangehouden

Het wetsvoorstel versterking positie leraar zal worden aangehouden totdat een definitief besluit genomen kan worden over de intrekking van het wetsvoorstel. Dit blijkt uit een brief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer. Hierin presenteert minister-president Rutte een overzicht van wetsvoorstellen die volgens de reguliere procedures zullen worden ingetrokken.

Lees meer >

Facebook Twitter More...

Agenda


U komt toch ook naar een van de regiobijeenkomsten?

Wat kan het Arbeidsmarktplatform PO betekenen voor u en uw collega's? Dat horen wij graag tijdens de drie regionale bijeenkomsten in januari. We bespreken daar ook het jaarplan van het platform, met onder meer uitgebreide informatie over de ondersteunings – en stimuleringsregelingen 2013. Vanaf januari kunt u projectondersteuning en budget aanvragen. De volgende onderwerpen komen hiervoor in aanmerking;

• Ondersteuning strategisch personeelsbeleid
• Omgaan met de personele gevolgen van krimp
• Sterkte voor de toekomst; impuls duurzame inzetbaarheid
• (Academische) Pabo-afgestudeerden binden
• Mobiliteit

We ontmoeten u dan ook graag in januari. Lees meer en meld u aan:
17 januari in Zwolle, De nieuwe buitensociëteit, 15.30 uur tot 20.00 uur>
24 januari in Den Haag, CAOP, 15.30 uur tot 20.00 uur>
29 januari in Eindhoven, De gele kegels, 15.30 uur tot 20.00 uur>

Facebook Twitter More...


Dit is de laatste nieuwsbrief van het Arbeidsmarktplatform PO in 2012.

Wij wensen u graag hele prettige feestdagen en een gezond, gelukkig en geïnspireerd 2013


footer