Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Nieuwsbrief
  LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

December 2013Aanvraag van sectorplan voor 1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs

De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds hebben een sectorplan bij het ministerie van SZW ingediend. Met meer mobiliteit in de sector, het daardoor voorkomen van ontslagen en het werven van jonge leraren moeten scholen de komende paar jaar 1500 leraren kunnen behouden of aantrekken.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Europese subsidie aanvragen? Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt

Scholengroep Salto in Eindhoven heeft het Arbeidsmarktplatform PO ingeschakeld bij het aanvragen van een Europese subsidie voor de professionalisering van onderwijspersoneel. Wilt u ook de beschikbare financieringsmogelijkheden voor scholen en onderwijspersoneel zo goed mogelijk benutten? Het Arbeidsmarkplatform PO ondersteunt u graag bij het vinden en aanvragen van de juiste (Europese) subsidie.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Title Ipsum

Duurzame inzetbaarheid: aan de slag!

Onderwijsvernieuwingen, veranderingen van functies en competenties en maatschappelijke ontwikkelingen, maken het eens te meer belangrijk dat medewerkers in het primair onderwijs werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Het Arbeidsmarktplatform PO adviseert en ondersteunt, op praktische wijze. Bijvoorbeeld met een pilot of het digitale spel Jobfit.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Title Ipsum

Sociale partners op studiereis naar Finland

Hoe kan het dat Finland in alle internationale onderwijstesten zo hoog scoort? Waarom is het lerarenberoep daar zo hoog gewaardeerd, terwijl de salarissen middelmatig zijn? Op deze en andere vragen zocht een delegatie van werkgevers en werknemersorganisaties uit het primair onderwijs antwoord tijdens hun studiereis naar Finland, van 29 september tot en met 3 oktober. De reis werd georganiseerd in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Hoe versterkt u met ICT uw onderwijsprogramma?

Weet u al hoe u ICT kunt inzetten om de kwaliteit van uw onderwijsprogramma te versterken? Kan uw school wel een steuntje in de rug gebruiken om daar stappen in te zetten? Hebt u behoefte aan inspiratie of wenst u praktische ondersteuning? Neem dan contact op met het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Title Ipsum

U kunt weer inschrijven voor leergang Strategische personeelsplanning (SPP)

Na vier volgeboekte leergangen is nu ook de vijfde editie van de leergang Strategische personeelsplanning (SPP) vastgelegd. De leergang beslaat twee dagdelen en twee hele dagen, in de periode 5 maart tot en met 2 juli 2014. Wacht niet te lang met inschrijven!

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Title Ipsum

Jaarrapportage diversiteit: bescheiden vorderingen

Op het gebied van diversiteit van het onderwijspersoneel heeft het primair onderwijs bescheiden vorderingen gemaakt ten opzichte van de Diversiteitsmonitor 2011. Dat blijkt uit de jaarrapportage Diversiteit van het Arbeidsmarktplatform PO. De verwachting is ook dat het tempo van de veranderingen voorlopig laag blijft.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Title Ipsum

Afspraken duurzame inzetbaarheid nog versnipperd

Afspraken die duurzame inzetbaarheid raken, zijn veelal onder een andere noemer te vinden. Zoals: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van leraren of behoud van leraren en schoolleiders. Bij gebrek aan een landelijk specifiek plan voor duurzame inzetbaarheid dat de pijlers vitaliteit/gezondheid, ontwikkeling en motivatie/werkplezier onderling aan elkaar relateert, lijken het beleid, de afspraken en interventies nogal versnipperd. Dat constateert het Arbeidsmarktplatform PO in de jaarrapportage Duurzame inzetbaarheid.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Title Ipsum

Beëindiging drie ondersteuningsprogramma's

Drie subsidieregelingen van het Arbeidsmarktplatform PO worden per direct beëindigd. Het gaat om de regeling Ondersteuning P&O netwerken, Omgaan met de personele gevolgen van krimp en de subsidie voor Hij-instroom. Lopende overeenkomsten en toezeggingen worden uiteraard nagekomen. De overgebleven middelen worden gebruikt voor nieuwe initiatieven in het jaarprogramma 2014.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Title Ipsum

Nieuws uit de sector

Title Ipsum

Aantal vacatures primair onderwijs daalt

Het aantal ontstane vacatures voor onderwijzend personeel in het primair onderwijs is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit schooljaar is er sprake van een daling van ruim een kwart. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2012 – 2013.

Lees verder
Title Ipsum

Regeling bijzondere bekostiging

Voor het schooljaar 2013–2014 ontvangt het bevoegd gezag van een basisschool, van een speciale school voor basisonderwijs en van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten.

Lees verder
Title Ipsum

Gegevens passend onderwijs beschikbaar

Bent u op zoek naar cijfermatige informatie over passend onderwijs? Op de website passendonderwijs.nl is per samenwerkingsverband cijfermatige informatie beschikbaar over de verevening, leerlingen en ambulante begeleiding.

Lees verder

Het Arbeidsmarktplatform PO wenst u hele prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2014!

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het kennis- en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt.

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl