Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Nieuwsbrief
LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Februari 2014Maak gebruik van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen

Schoolbesturen kunnen tot en met 17 maart een deelplan voor het sectorplan 'Regio aan zet' indienen bij het Arbeidsmarktplatform PO. Het Arbeidsmarktplatform bundelt vervolgens de deelplannen als sectorplan om bij het ministerie van SZW cofinanciering van 50% aan te vragen. Het ministerie ondersteunt daarmee plannen van de sector om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Het sectorplan 'Regio aan zet' is vooral bedoeld voor eigen initiatieven van (samenwerkende) schoolbesturen voor het oplossen van regionale arbeidsmarktknelpunten. Als schoolbesturen zelf plannen maken, biedt dat kansen om aan te sluiten op de lokale en regionale arbeidsmarktsituatie.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Schrijf u in voor de zesde leergang Strategische personeelsplanning

Na vijf volgeboekte leergangen biedt het Arbeidsmarktplatform PO de leergang Strategische personeelsplanning (SPP) voor de zesde keer aan. De leergang duurt twee dagdelen en twee hele dagen en wordt gegeven in de periode van 17 september 2014 tot en met 11 februari 2015. U kunt zich vanaf nu hiervoor inschrijven.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Title Ipsum

Kunt u hulp gebruiken bij ondersteunende taken?

Welke mogelijkheden zijn er in het primair onderwijs om medewerkers met een arbeidsbeperking in te zetten in ondersteunende functies? Dat willen het Arbeidsmarktplatform PO en SBCM, het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkvoorziening, in 2014 inzichtelijk maken. Daartoe voeren zij in 2014 tien pilots uit met functiecreatie. Doet u mee?

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Title Ipsum

Jobcrafting en bevlogenheid op school

Kunnen uw medewerkers zich optimaal ontplooien? Hoe kunt u hen verleiden mee te bewegen met de ontwikkelingen? HRM'ers en schooldirecteuren op zoek naar antwoorden op die vragen kwamen op 30 januari naar de kennis- en inspiratiebijeenkomst over jobcrafting in het primair onderwijs.
Deelnemer Gerrit Wesselink (foto), beleidsmedewerker SBO SAM Doetinchem: "Collega's hebben in het verleden wel eens de overstap naar een andere locatie moeten maken. Niemand wilde, maar uiteindelijk is er niemand teruggekeerd. Aan deze ervaring houden we ons vast bij nieuwe mobilteitsvragen"

Lees het verslag van de bijeenkomst

Delen op Twitter Delen op LinkedIn

jobcrafting

Nieuws uit de sector

Title Ipsum

Mogelijk versoepeling fusietoets

Een versoepeling van de fusietoets lijkt eraan te komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf woensdag 5 februari aan een andere variant van de fusietoets te willen in regio's waar sprake is van leerlingenkrimp.

Lees verder
Title Ipsum

Aantal aanmeldingen voor de pabo gestegen

Het aantal nieuwe pabostudenten is in 2013 met 5,9 procent gestegen. Dat is opmerkelijk, want vanaf 2005 nam het aantal studenten jaarlijks af.

Lees verder
Title Ipsum

Toeslag kleine scholen blijft bestaan

De toeslag voor kleine scholen blijft bestaan. Hierdoor kunnen veel kleine scholen open blijven. Eerder wilde het kabinet deze toeslag omzetten in een bonus als kleine scholen gingen samenwerken.

Lees verder

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl