Nieuwsbrief | januari 2013

Het beste onderwijs voor ieder kind

In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal belangrijke projecten in 2013. In het eerste jaarplan van het Arbeidsmarktplatform PO vindt u alle activiteiten die we, samen met schoolbesturen, schoolleiders, HRM'ers, pabo's en leerkrachten willen uitvoeren. Met als uitgangspunt: het beste onderwijs voor ieder kind. Het jaarplan 2013 is verstuurd aan alle schoolbesturen.
Wilt u het jaarplan ook ontvangen? Vraag (zolang de voorraad strekt) een exemplaar aan via info@arbeidsmarktplatform.nl of download het op de site.

jaarplan

Facebook Twitter More...

Mobiliteitsprogramma Primair Onderwijs

Wat doet uw school om de inzetbaarheid van medewerkers te verbreden? Het mobiliteitsprogramma primair onderwijs kan u helpen door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen. In dit kader kunnen scholen bijvoorbeeld een eenmalige subsidie ontvangen van 50.000 euro om een regionaal mobiliteitscentrum op te starten.

Lees meer over het project Mobiliteitsprogramma Primair Onderwijs >

mobiliteit

Facebook Twitter More...

Ondersteuning strategisch personeelsbeleid

Wilt u aan de slag met strategisch personeelsbeleid? Maar weet u niet precies waar te beginnen? Het Arbeidsmarktplatform PO biedt u hierbij ondersteuning in de vorm van een workshop strategische personeelsplanning, een workshop scenariomodel of aanbod op maat. Daarnaast stelt het Arbeidsmarktplatform een stimuleringsregeling op basis van cofinanciering beschikbaar.

Lees meer over het project Ondersteuning strategische personeelsplanning >

Ondersteuning personeel

Facebook Twitter More...

Sterkte voor de toekomst: een impuls aan duurzame inzetbaarheid

Door duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de agenda te zetten kunnen bestuur, schoolleiders en personeel de inzetbaarheid, het werkvermogen en de productiviteit van medewerkers bevorderen. Ook in de toekomst is er immers voldoende en gekwalificeerd personeel nodig. Ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden vragen daarom aandacht gedurende de hele loopbaan. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt u subsidie bij het ontwikkelen van een aanpak van duurzame inzetbaarheid die is toegesneden op uw uitgangssituatie en behoeftes.

Lees meer over het project Impuls duurzame inzetbaarheid >

Sterkte voor de toekomst

Facebook Twitter More...

Onderzoek bewuster beleid voor boventalligheid in het PO

Organiseer een mobiliteitsmarkt, voer mobiliteitsbeleid, werk in de regio samen en zet de specifieke kwaliteiten van medewerkers breder in. Dat zijn voorbeelden uit het onderzoek 'Behoud van boventalligen. Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs' van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Het beleid om met de recent toegenomen personele boventalligheid om te gaan, staat in het primair onderwijs nog vaak in de kinderschoenen. Omdat steeds meer schoolbesturen ermee te maken hebben of krijgen, zijn tips en goede praktijkvoorbeelden voor een bewuster beleid op een rij gezet.

Lees het volledige persbericht >

boventallgen

Facebook Twitter More...

Ondersteuning bij personele gevolgen van de leerlingendaling

Veel schoolbesturen hebben te maken met een forse leerlingendaling. Deze leerlingendaling zal de komende jaren nog verder doorzetten, zo blijkt uit de prognoses van het scenariomodel primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt ondersteuning bij het omgaan met leerlingendaling, o.a. door de website www.leerlingendaling.nl, het instrument Strategische personeelsplanning en het organiseren en financieren van bijeenkomsten.

Lees meer over het project Ondersteuning bij personele gevolgen van de leerlingendaling >

leerlingendaling

Facebook Twitter More...

Behoud afgestudeerden pabo voor het onderwijs

Schoolbesturen kunnen door de leerlingendaling en de bezuinigingen vaak geen nieuwe mensen meer aannemen. Pas afgestudeerde leraren komen niet aan de slag en dreigen voor het onderwijs verloren te gaan. Het Arbeidsmarktplatform PO stimuleert schoolbesturen activiteiten te ondernemen om afgestudeerden van de pabo te binden aan het primair onderwijs en tegelijk het opleidingsniveau te verhogen.

Lees meer over het project Behoud afgestudeerden pabo >

behoud afgestudeerden

Facebook Twitter More...

Geef uw mening en neem deel aan de klankbordgroep!

Het Arbeidsmarktplatform PO is van, voor en door de sector. De behoefte van de sector staat centraal en de mening vanuit het veld is voor ons erg belangrijk. Om het veld aan het woord te laten stelt het Arbeidsmarktplatform een klankbordgroep samen van bestuurders, schoolleiders, p&o'ers en regiobestuurders bonden die hun mening willen geven over uiteenlopende onderwerpen. Vindt u het leuk om mee te denken over actuele arbeidsmarktvraagstukken? Meld u dan aan voor de klankbordgroep. U wordt dan een aantal keer per jaar uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst en gevraagd naar uw mening. Aanmelden kan via info@arbeidsmarktplatformpo.nl.

klankbordgroep


Agenda


U komt toch ook naar een van de regiobijeenkomsten?

Wat kan het Arbeidsmarktplatform PO betekenen voor u en uw collega's? Dat horen wij graag tijdens de drie regionale bijeenkomsten in januari. We bespreken daar ook het jaarplan van het platform, met onder meer uitgebreide informatie over de stimuleringsregelingen. We ontmoeten u dan ook graag op een van onze bijeenkomsten. Lees meer en meld u aan:

24 januari in Den Haag, CAOP, 15.30 uur tot 20.00 uur>
29 januari in Eindhoven, De gele kegels, 15.30 uur tot 20.00 uur>

Facebook Twitter More...

footer