LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Januari 2014Arbeidsmarktanalyse PO 2013: Demografische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van grote invloed op arbeidsmarkt primair onderwijs

Vooral demografische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben de arbeidsmarkt in het primair onderwijs het afgelopen jaar bepaald. Scholen moeten professioneel inspringen op de gevolgen van de leerlingenkrimp, de toename van het aantal WW-uitkeringen, de hogere pensioenleeftijd en een tot in het najaar van 2013 beperktere financiële speelruimte. Dit blijkt uit de nieuwe 'Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2013' waarin beleidsmatige en cijfermatige ontwikkelingen zijn weergegeven en aan elkaar worden verbonden.

Lees meer >

Nieuwe bestuurders Arbeidsmarktplatform PO Nieuwe bestuurders Arbeidsmarktplatform PO

Arbeidsmarktanalyse PO 2013: Demografische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van grote invloed op arbeidsmarkt primair onderwijs

Jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2014: werkgelegenheid en professionalisering

Werkgelegenheid, mobiliteit, professionalisering en professionele ruimte. Dat zijn de komende tijd de grootste uitdagingen in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO richt zich het komende jaar daarom vooral op deze thema's. Daarnaast blijft de infrastructuur voor het regionaal arbeidsmarktbeleid belangrijk, evenals een lerend netwerk waarin scholen vernieuwende oplossingen ontwikkelen en uitwisselen.

Lees meer >

Onderwijsatlas primair onderwijs Onderwijsatlas primair onderwijs

Jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2014: werkgelegenheid en professionalisering

Kunt u hulp gebruiken bij ondersteunende taken?

Welke mogelijkheden zijn er in het primair onderwijs om medewerkers met een arbeidsbeperking in te zetten in ondersteunende functies? Dat willen het Arbeidsmarktplatform PO en SBCM, het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkvoorziening, in 2014 inzichtelijk maken. Daartoe voeren zij in 2014 tien pilots uit met functiecreatie. Doet u mee?

Lees meer >

Minder reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten Onderwijsatlas primair onderwijs

Kunt u hulp gebruiken bij ondersteunende taken?

Leerwerktraject voor 20 zorgassistenten

De sociale partners in het primair onderwijs gaan 20 leerwerktrajecten opzetten voor jonggehandicapten. Zij kunnen, als zorgassistent in opleiding, zorgtaken van leerkrachten in groep 1 en 2 overnemen. Dit tweejarig project is ondergebracht bij het Arbeidsmarktplatform PO. De trajecten beginnen in februari in twee pilotregio's: Haaglanden en Walcheren.

Lees meer >

Eerste jaarrapportage gaat over 'professionalisering en professionele ruimte Eerste jaarrapportage gaat over 'professionalisering en professionele ruimte

Leerwerktraject voor 20 zorgassistenten

Vertrouwen in leraren

Professionele ruimte creëren en versterken lukt alleen als leraren, schoolleiders en bestuurders zich daar zelf voor inspannen. Interventies van buitenaf zijn welkom en nodig, maar moeten wel aansluiten op ontwikkelingen en activiteiten binnen de school. Dat is een belangrijke conclusie van het pilotproject Professionele ruimte in het po. In het vakblad BasisschoolManagement staat een artikel over de uitkomsten van het pilotproject.

Lees meer >

Subsidie voor regionale mobiliteitscentra Subsidie voor regionale mobiliteitscentra

Vertrouwen in leraren

Nieuw Europees subsidieprogramma voor individuele mobiliteit en strategische partnerschappen in het po: Erasmus+

Erasmus+, een nieuw Europees subsidieprogramma voor het primair onderwijs, is de opvolger van het Leven Lang Leren-programma. Voor dit programma is 14,7 miljard euro uitgetrokken. Subsidie voor 2014 kunt u zeer binnenkort aanvragen. Het Arbeidsmarkplatform PO ondersteunt u hier graag bij.

Lees meer >

Wat is uw ervaring met sociale plannen? Wat is uw ervaring met sociale plannen?

Nieuw Europees subsidieprogramma voor individuele mobiliteit en strategische partnerschappen in het po: Erasmus+

Omgaan met verschillen in de klas: wensen van leraren

Driekwart van de leraren in het primair onderwijs wil zich verder professionaliseren in het omgaan met verschillen in de klas. Zij voelen zich daarvoor meestal goed toegerust en competent, behalve als het gaat om het onderwijs aan specifieke groepen kinderen zoals zorgleerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast hebben leraren behoefte aan meer ondersteuning en faciliteiten in de school. Dit blijkt uit het onderzoek 'Omgaan met verschillen in de klas' van het Arbeidsmarktplatform PO. De sociale partners van het primair onderwijs willen weten hoe leraren aankijken tegen het opbrengstgericht werken en het passend onderwijs in relatie tot het kunnen omgaan met verschillen in de klas.

Lees meer >

Wat is uw ervaring met sociale plannen? Wat is uw ervaring met sociale plannen?

Onderzoek omgaan met verschillen in de klas

Nieuws uit de sector

Handreiking ‘ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs’

Handreiking 'ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs'

De PO-Raad heeft een handreiking uitgebracht om scholen voor regulier basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.

Lees verder
76 excellente scholen

76 excellente scholen

76 scholen ontvingen in de Nieuwe Kerk in Den Haag uit handen van premier Rutte en staatssecretaris Dekker het predicaat Excellente School 2013. Het is het tweede jaar op rij dat de predicaten worden uitgereikt.

Lees verder
Tweetalig onderwijs van start

Tweetalig onderwijs van start

Twaalf Nederlandse basisscholen gaan komend schooljaar van start met de pilot volledig tweetalig onderwijs. Jonge leerlingen krijgen vanaf de kleuterklas 30 tot 50 procent van hun lestijd in het Engels.

Lees verder

Agenda

27-01-2014 Wetenschap en Technologiefestival Techno? Logisch!
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het kennis- en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt.

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl