Nieuwsbrief | juli 2012

Arbeidsmarktplatform PO: stuur het nieuws door!

Professioneler, toekomstbestendiger en beter onderwijs in het primair onderwijs (po). Daarin ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO de sector als nieuw expertisecentrum. Het Arbeidsmarktplatform is van en voor werkgevers en werknemers. Doel is bij te dragen aan een professioneler, toekomstbestendiger en beter onderwijs in het primair onderwijs. Het platform is een initiatief van de sociale partners in het po. De behoefte van de sector staat bij alle activiteiten centraal.
Lees meer >

Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van actuele zaken op het gebied van personele knelpunten en leest u over vernieuwingen en praktijkvoorbeelden in het po. Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor uw collega's? Stuur deze nieuwsbrief dan door, zodat zij zich ook kunnen aanmelden.

5.000 euro voor goede ideeën van leraren primair onderwijs

Juist leraren hebben goede ideeën om hun school te verbeteren. Maar waar halen zij extra steun en tijd vandaan? Het programma Onderwijs Pioniers po biedt twintig leraren(teams) de kans en de stimulans om hun goede idee te realiseren in het volgend schooljaar. Zij krijgen 5.000 euro, steun van een helpdesk en zij nemen deel aan vier Pioniersdagen. Een boost voor de school!
Lees meer >

goede ideeen

Ontdek wat het Arbeidsmarktplatform voor u betekent!

In september en oktober organiseert Arbeidsmarktplatform PO drie regionale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komen arbeidsmarktvraagstukken uit de praktijk aan bod en staat de rol, die het platform kan spelen om de sector te faciliteren, centraal. De bijeenkomsten vinden op 26 september plaats in Zwolle, op 27 september in Eindhoven op 2 oktober in Den Haag. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, schoolleiders, HRM-managers, regiobestuurders van bonden en vertegenwoordigers van de pabo.
Lees meer >

Financiële ondersteuning voor regionale initiatieven

Heeft uw regionaal samenwerkingsverband een voorstel voor een initiatief dat regionale personele knelpunten aanpakt? Levert dit initiatief ook informatie op die landelijk verspreid kan worden? Vraag dan een financiële bijdrage aan bij het Arbeidsmarktplatform PO.
Lees meer >

Eerste lichting studenten academische pabo

Dit jaar heeft de eerste lichting studenten van de academische pabo zijn bachelorsdiploma behaald en daarmee ook de onderwijsbevoegdheid. Op initiatief van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is gekeken of en hoe deze nieuwe leerkrachten optimaal kunnen bijdragen aan de schoolprestaties en aan het professionele klimaat. Schoolleiders en schoolbestuurders zijn positief over hun meerwaarde maar ze zijn ook onzeker of ze de komende jaren voldoende formatieruimte hebben om de nieuwe leerkrachten in dienst te nemen.
Lees meer >

Het bestuur van Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform PO is een zelfstandige stichting. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers uit het primair onderwijs. Het bestuur bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein.
Lees meer >

Volg het Arbeidsmarktplatform op Twitter en LinkedIn

Volg de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO ook op Twitter en LinkedIn en deel uw suggesties, ideeën en initiatieven voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs!

footer