LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Juni 2013Maatwerkbegeleiding Strategische Personeelsplanning

Inzicht krijgen in de vraag welk personeel uw school op korte en langere termijn nodig heeft? Maak dan gebruik van de Stimuleringsregeling Strategische Personeelsplanning (SPP) van het Arbeidsmarktplatform PO. De regeling bestaat uit een leergang voor P&O-ers en een subsidiemogelijkheid voor maatwerkbegeleiding. Tijdens het traject wordt de methodiek 'Richting geven is vooruitkijken' gebruikt om cijfers en gegevens uit de eigen schoolorganisatie in te voeren en de gevolgen in kaart te brengen over een periode van vier tot vijf jaar. Om te zorgen dat de gegevens accuraat en 'up to date' zijn is het scenariomodel beschikbaar, waarmee leerlingprognoses en formatieramingen kunnen worden berekend.

Lees verder

Maatwerkbegeleiding Strategische Personeelsplanning (SPP) Maatwerkbegeleiding Strategische Personeelsplanning (SPP)
Denk mee met het Arbeidsmarktplatform PO

Subsidies startende P&O netwerken toegekend

Onlangs heeft het Arbeidsmarktplatform PO subsidies toegekend aan twee P&O netwerken. In zowel de regio Achterhoek als Lelystad/Dronten hebben P&O'ers met instemming van hun besturen besloten om gezamenlijk een netwerk op te richten om hun professionele ontwikkeling te stimuleren. Dat willen zij doen door middel van intensief contact, kennisuitwisseling en gezamenlijke scholing met collega's. Zowel startende als bestaande netwerken kunnen een subsidie aanvragen.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Subsidies startende P&O netwerken toegekend

Krachten bundelen tegen krimp

Krachtenbundeling is hét antwoord op toenemende krimp door teruglopende leerlingaantallen in het primair onderwijs. Dat bleek tijdens de bijeenkomst Regionaal Samenwerken aan Mobiliteit die het Arbeidsplatform PO organiseerde op 6 juni 2013 in Utrecht. Mini Schouten, directeur van Personeelscluster Oost-Nederland (PON): "Samenwerking tussen schoolbesturen is het sleutelwoord voor goed personeelsbeleid in een krimpende regio." Schoolbesturen, samenwerkend in PON, hebben met de flexpool de mogelijkheid om personeel te herplaatsen bij een collega-bestuur of in aanmerking te laten komen voor een vacature, zonder juridische obstakels of belemmerende regelgeving. Schouten: "Mobiliteit kan in de toekomst de boventalligheid van personeel voor 100% opvangen."

Lees verder

Krachten bundelen tegen krimp Krachten bundelen tegen krimp
Krachten bundelen tegen Krimp

Samenwerken aan mobiliteit in Groningen

Tien enthousiaste besturen gaan samen met de provincie en de regionale vertegenwoordigers van de vakbonden een projectvoorstel schrijven om een vergaande samenwerking op het gebied van mobiliteit en behoud van werkgelegenheid in het PO in de provincie tot stand te brengen. Dat is een van de uitkomsten van de bijeenkomst die op 31 mei plaatsvond in het in het Provinciehuis in Groningen over het opzetten van een mobiliteitscentrum en/of een expertisecentrum in de provincie. De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van een groot aantal schoolbesturen, de provincie Groningen en het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees verder

Samenwerken aan mobiliteit in Groningen Samenwerken aan mobiliteit in Groningen
Samenwerken aan mobilitiet in Groningen

Start project VierSlagLeren²

Op 1 september 2013 start het project VierSlagLeren² op de Katholieke Pabo Zwolle. Een vernieuwend project gericht op professionalisering van 42 leraren op masterniveau, het creëren van arbeidsplaatsen voor startende leraren en het leren van en met elkaar in de vorm van leerkringen op 21 scholen vanuit zeven besturen. Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees verder

Samenwerken aan mobiliteit in Groningen Start project VierSlagLeren

Start project VierSlagLeren

Demowijzer brengt maatschappelijke ontwikkelingen in beeld

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in overleg met verschillende provincies en regio's de 'Demowijzer' laten ontwikkelen. De Demowijzer is een instrument dat de maatschappelijke en demografische veranderingen per regio in kaart brengt. Zo ziet u bijvoorbeeld welke gebieden te maken hebben met bevolkingsdaling of hier in de nabije toekomst mee te maken krijgen. De Demowijzer geeft ook inzicht in de aanwezige scholen in deze gebieden

Lees verder

Demowijzer brengt maatschappelijke ontwikkelingen in beeld Demowijzer brengt maatschappelijke ontwikkelingen in beeld
Demowijzer

Inschrijftermijn 'Stimuleringsregeling (academische) pabo-afgestudeerden binden' verlengd

De inschrijftermijn van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO die scholen in staat stelt pas afgestudeerden van de (academische) pabo aan zich te binden, is verlengd. Er zijn inmiddels 58 aanvragen gehonoreerd, maar er is nog ruimte voor meer aanmeldingen. Daardoor blijft de inschrijftermijn langer open staan en kunnen aanvragen nog steeds ingediend worden.

Lees verder

 Inschrijftermijn Stimuleringsregeling (academische) pabo-afgestudeerden binden verlengd  Inschrijftermijn Stimuleringsregeling (academische) pabo-afgestudeerden binden verlengd
Inschrijftermijn stimuleringsregeling verlengd

Nieuw op Stamos

Stamos, de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren, heeft de volgende rubrieken toegevoegd/geactualiseerd:

Wilt u meer weten over deze of andere cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt? Ga dan naar www.stamos.nl.

 

Stamos

Denk mee met het Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform PO is van, voor en door de sector. De behoefte van de sector staat centraal en de mening vanuit het veld is voor ons erg belangrijk. Daarom zijn wij benieuwd naar uw ideeën of suggesties voor het nieuwe jaarplan van het Arbeidsmarktplatform PO. Heeft u bijvoorbeeld ideeën over hoe om te gaan de personele gevolgen van de krimp? Of een interessante visie op het gebied van professionalisering? Wij stellen uw mening zeer op prijs.

Lees verder

Denk mee met het Arbeidsmarktplatform PO  Inschrijftermijn Stimuleringsregeling (academische) pabo-afgestudeerden binden verlengd

Nieuws uit de sector

Nieuws uit de sector

Durven delen en van elkaar leren

Pioniersjaar primair onderwijs (po) 2012-2013 is feestelijk afgesloten op het kasteel van Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Twintig pioniers, allen po-leerkrachten of teams, hebben een jaar lang gewerkt om hun eigen vernieuwende idee op school te realiseren.

Lees verder
Nieuws uit de sector

De leraar aan het roer

Leraren ervaren regelmatig weinig zeggenschap over hun eigen ontwikkeling. Ze willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Hoe kan een leraar aan het roer staan van zijn eigen professionele ontwikkeling, afgestemd op de schoolontwikkeling?

Lees verder
Nieuws uit de sector

Subsidie versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Tot 1 oktober 2013 kunnen opleidingsscholen en nieuwe samenwerkingsverbanden een subsidie aanvragen op basis van de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen van het ministerie van OCW.

Lees verder

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio september.
Het Arbeidsmarktplatform PO wenst u een fijne vakantie!

 
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het kennis- en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt.

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl