LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Juni 2014Nascholing in het buitenland mogelijk door subsidie

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de nieuwe Europese VIOS subsidie. Deze subsidie biedt de mogelijkheid om internationalisering te verankeren in uw schoolbeleid. Interessant onderdeel van de subsidie is de lerarenmobiliteit. Hiermee kunnen leraren, schoolleiders en lerarenopleiders nascholing volgen in het buitenland. Ook een voorbereidend bezoek in het buitenland om een strategisch partnerschap op te zetten komt in aanmerking voor de subsidie.

Lees verder

Twitter More...

Landelijke Regeling Vierslagleren een groot succes

De regeling vierslagleren is door de scholen met enthousiasme ontvangen. Ruim 140 koppels van ervaren en startende leerkrachten zijn inmiddels aangemeld. Deze aanmeldingen zijn afkomstig van 45 individuele schoolbesturen en twee samenwerkingsverbanden van meerdere schoolbesturen.

Lees verder

Twitter More...

Expeditie voor professionalisering vernieuwende schoolleiders van start

Ruim twintig schoolleiders van basisscholen door heel Nederland beginnen komend schooljaar aan het programma Vernieuwend Leiderschap in het primair onderwijs. In dit programma reflecteren de deelnemers samen met coaches en elkaar op hun werkwijze, worden ze geïnspireerd door collega-schoolleiders en ontvangen ze een bijdrage om hun innovatie-initiatief ook daadwerkelijk in gang te zetten.

Lees verder

Twitter More...

Subsidiedieregeling Jong en Oud nu beschikbaar

Wilt u een startende leraar voor de klas? Met de subsidieregeling Jong en Oud creëert u ruimte voor de jonge leraar die u straks nodig heeft. U ontvangt een subsidie voor 20% van de loonkosten wanneer u een langdurig werkloze jonge leerkracht in dienst neemt.

Lees verder

Twitter More...

Voor ieder kind een programma op maat

'Wij hebben ervoor gekozen om het programma rondom het gemiddelde kind los te laten. Ieder kind blinkt ergens in uit', zegt Joke Tillemans, directeur van basisschool Mondomijn. 'Een kind dat taal of rekenen lastig vindt, is misschien wel heel goed in techniek of in muziek en kan daar wat in betekenen.' De school heeft voor ieder kind een programma op maat ontwikkeld. 'De een heeft aan één les genoeg, waar de ander er meerdere nodig heeft.' Om het beste onderwijs op maat te kunnen bieden, specialiseren de leraren zich op een gebied en worden professionals ingezet als bijvoorbeeld docent Engels of gym.

Bekijk het inspirerende filmpje van basisschool Mondomijn

Twitter More...

Inschrijftermijn Stimuleringsregeling binden (academische) pabo-afgestudeerden verlengd

De inschrijftermijn van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO die scholen in staat stelt pas afgestudeerden van de (academische) pabo aan zich te binden, is verlengd. Aanvragen voor het schooljaar 2014/2015 kunnen nog ingediend worden.

Lees verder

Vanaf oktober: ESF subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Vanaf oktober 2014 kunnen instellingen en bedrijven een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) van maximaal €10.000,- aanvragen voor de kosten van een advies en/of implementatietraject gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Lees verder

Bijna vakantie!

Het duurt nog maar heel even en dan is het alweer zomervakantie. Bij deze wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe. Tot in september!

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl