LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Maart 2014Beginnende en ervaren masters voor de klas

Het project 'Vierslagleren' slaat vier vliegen in één klap. Tweehonderd startende leraren vinden een baan en behalen een masterdiploma. Tweehonderd ervaren leraren behalen een master of tweedegraadsdiploma en krijgen hiervoor extra ruimte. Scholen krijgen meer kwaliteit in huis. Twee masters voor de klas, daar profiteert het primair onderwijs over de hele linie van.

Lees verder

Twitter More...

Jij voor de klas, hij op school

Masterklasse bij u op school? Kom naar de informatiebijeenkomsten over Vierslagleren

Wilt u masterklasse creëren bij u op school? Meer informatie over het project Vierslagleren krijgt u tijdens de informatiebijeenkomsten die het Arbeidsmarktplatform PO organiseert op 26 en 27 maart. De bijeenkomst op 26 maart vindt plaats in Den Haag en op 27 maart is er een bijeenkomst in Utrecht. Beide bijeenkomsten duren van 14.00 – 16.00 uur en zijn bedoeld voor schoolbestuurders, P&O'ers, Pabo's en schoolleiders die meer willen weten over de regeling.

Lees verder

Twitter More...

logo 4slagleren

Scenariomodel PO geactualiseerd

Het Scenariomodel PO is geactualiseerd. Hierdoor zijn de meest actuele prognoses over leerlingenaantallen en bevolkingsaanwas beschikbaar. Het model maakt ook prognoses over personele en materiele bekostiging van scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk. Scholen kunnen met het Scenariomodel prognoses voor de eigen situatie opstellen. Sinds de lancering van de online tool hebben 5.000 bezoekers de site bezocht en zijn er 460 (gratis) accounts aangemaakt om zelf scenario's te kunnen maken.

Lees verder

Twitter More...

Scenariomodel

Stimuleringsregeling (academische) pabostudenten ook in 2014/2015

De stimuleringsregeling 'Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden' wordt gecontinueerd voor schoolbesturen in krimpregio's. Met deze regeling krijgen schoolbesturen een financiële vergoeding voor pabo afgestudeerden die een relevante vervolgopleiding volgen en bij hen stage lopen. Het Arbeidsmarktplatform PO stelt de stimuleringsregeling beschikbaar om jonge leerkrachten te behouden voor het onderwijs.

Lees verder

Twitter More...

Stimuleringsregeling

Wat er beter kan op school: van idee naar realiteit

Enthousiaste leraren en hun leidinggevenden hebben nu de kans om hun ideeën over wat er beter kan op school te realiseren. Het programma Onderwijs Pioniers brengt ideeën in de praktijk door middel van begeleiding, budget en een netwerk. Heeft een leraar in uw team een goed idee? Leraren in het primair onderwijs die de uitdaging aan willen gaan kunnen tot 6 april 2014 hun idee insturen.

Lees verder

Twitter More...

logo Onderwijs Pioniers

Twintig schoolleiders gezocht die dromen van vernieuwing!

Schoolleiders staan aan de basis van de slagkracht van leraren, de innovatie en ontwikkeling van de organisatie en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Om deze belangrijke rol met verve te vervullen, moet je sterk en vernieuwend zijn. Maar hoe ontwikkel je je tot zo'n type schoolleider? En hoe werk je aan vernieuwing van binnenuit en stimuleer je de schoolorganisatie om te innoveren? Daarvoor heeft het Arbeidsmarktplatform PO samen met Kennisland een uniek actie-onderzoekprogramma ontwikkeld.

Lees verder

Twitter More...

klas met kinderen

Goed inspelen op ontwikkelingen dankzij regionale arbeidsmarktanalyses

In vrijwel alle regio's in Nederland is het aantal leerlingen de afgelopen vijf jaar teruggelopen. Dat blijkt uit de regionale arbeidsmarktanalyses van het Arbeidsmarktplatform PO. Hierin worden de regionale ontwikkelingen, onder meer het aantal leerlingen en aanbod en vraag naar leraren, beschreven en afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. Hierdoor kan de sector beter inspelen op ontwikkelingen in een arbeidsmarkt die regionaal is.

Lees verder

Twitter More...

Nieuws uit de sector

Pabo-instromers

Pabo-instromers vooraf selecteren

De Vereniging Hogescholen wil dat pabo's mbo-studenten aan de poort mogen kunnen screenen op voldoende voorkennis. Docenten zijn nu teveel tijd kwijt aan het bijspijkeren van gebrekkige kennis, wat ten koste gaat aan de onderwijskwaliteit van de pabo.

Lees verder
Cao-onderhandelingen geschorst

Cao-onderhandelingen voorlopig geschorst

De cao-onderhandelingen zijn voorlopig geschorst. De vakbonden CNV Onderwijs, AVS, Aob en FvOv en werkgeversorganisatie PO-Raad gebruiken de komende tijd om te kijken of ze elkaar toch tegemoet kunnen komen.

Lees verder
Kaft trendrapport 2014-2015

Belangrijkste technologietrends in het onderwijs

Kennisnet heeft een trendrapport uitgebracht waarin de belangrijkste technologietrends op het gebied van onderwijs voor de komende vijf jaar zijn gebundeld. Het rapport speelt in op actuele onderwijsvraagstukken en biedt inspiratie voor het ict-beleid.

Lees verder

AGENDA

26 maart 2014 Informatiebijeenkomst Regeling Vierslagleren Den Haag
27 maart 2014 Informatiebijeenkomst Regeling Vierslagleren Utrecht
2 april 2014 Debat Onderwijspoort: over KRIMP in Nieuwspoort, Den Haag
9 april 2014 Inspiratiedag startende leraren

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl