LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Mei 2013Functiemix voldoet grotendeels aan verwachtingen

Belangrijke verwachte effecten van de functiemix doen zich inderdaad voor. Volgens schoolleiders en bestuurders heeft de functiemix positieve effecten voor onder meer: functiedifferentiatie, de onderwijskwaliteit, professionalisering en het personeelsbeleid. Maar er zijn ook knelpunten. Dat zijn enkele conclusies uit de rapportage 'Samenhang functiemix en professionalisering po', uitgevoerd in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees verder

Functiemix voldoet grotendeels aan verwachtingen Delen op LinkedIn
Functiemix voldoet grotendeels aan verwachtingen

Duurzame inzetbaarheid in primair onderwijs gedaald

De afgelopen twee jaar is de duurzame inzetbaarheid in het po gedaald. De helft van het personeel is er nu van overtuigd nog lang bij de werkgever te zullen werken, tegenover drie kwart twee jaar geleden. Een andere opvallende ontwikkeling is dat nu bijna de helft van de instromers een contract krijgt zonder uitzicht op een vast dienstverband. Dat blijkt uit de recente analyse van data uit het Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2012 (POMO 2012) uitgevoerd door CAOP Research in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Duurzame inzetbaarheid in primair onderwijs gedaald

Workshop duurzame inzetbaarheid op maat

P&O'ers, leraren en schooldirecteuren hebben allemaal hun eigen ideeën over mobiliteit. Hoe zorg je ervoor dat het iets gezamenlijks wordt? Op verzoek van de een schoolbestuur in Flevoland heeft het Arbeidsmarktplatform PO een workshop verzorgd over mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Wilt u ook zo'n workshop duurzame inzetbaarheid?

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Workshop duurzame inzetbaarheid op maat

Hij-instromer Andreas Huurman: 'Nog geen dag spijt gehad'

Werken in een vrouwenwereld was wennen in het begin, zegt Hij-instromer Andreas Huurman in een artikel in dagblad Trouw. Toch heeft hij geen dag spijt gehad van zijn overstap naar het onderwijs, drie jaar geleden. 'Ik was volledig uitgekeken op mijn oude baan. Het is geweldig om kinderen iets bij te kunnen brengen. Ik geniet nog steeds als ze gepakt worden door mijn verhaal.'
Wilt u ook meer mannen voor de klas? Vraag tot 27.000 euro subsidie aan voor een Hij-instromer.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Hij-instromer Andreas Huurman: ‘Nog geen dag spijt gehad’

Online Scenariomodel komt eraan

Medio juni kunt u gebruik maken van de digitale versie van het Scenariomodel basisonderwijs. Met dit rekenmodel kunt u uitkomsten van leerlingenprognoses bekijken en op maat maken voor uw eigen situatie. Met inbreng van een klankbordgroep van gebruikers is vooral veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid. Binnenkort volgt meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van het Scenariomodel.Online Scenariomodel komt eraan

Inschrijftermijn Stimuleringsregeling (academische) pabo-afgestudeerden binden verlengd

De inschrijftermijn van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO die scholen in staat stelt pas afgestudeerden van de (academische) pabo aan zich te binden, is verlengd. Er zijn inmiddels 41 aanvragen gehonoreerd, maar er is nog ruimte voor meer aanmeldingen. Daardoor blijft de inschrijftermijn langer open staan en kunnen aanvragen voor het schooljaar 2013/2014 nog tot uiterlijk 1 juli 2013 ingediend worden.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Inschrijftermijn Stimuleringsregeling (academische) pabo-afgestudeerden binden verlengd

2e Leergang strategische personeelsplanning

Hoewel in de personeelsvoorziening veel zaken op de langere termijn onzeker zijn, is niet alles per definitie onvoorspelbaar. Strategische personeelsplanning stelt u in staat om tijdig gerichte maatregelen voor instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in gang te zetten. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt een (kosteloze) leergang Strategische personeelsplanning aan waarmee u zelf de methodiek van SPP toe kunt passen binnen uw eigen schoolbestuur. De 1e Leergang gaat vanaf september 2013 van start. De belangstelling hiervoor is zo groot dat deze Leergang inmiddels vol is. Daarom start er vanaf 16 oktober a.s. een 2e Leergang Strategische personeelsplanning.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
2e Leergang strategische personeelsplanning

Klankbordgroep: behoefte aan concrete goede voorbeelden

Het Arbeidsmarktplatform PO moet zich niet teveel concentreren op de Randstad. De grote problemen zitten in de krimpgebieden. Dat is een van de opmerkingen over het jaarprogramma van het arbeidsmarktplatform tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe klankbordgroep op 25 april 2013. De klankbordgroep uit vooral de behoefte aan vraaggerichte projecten, helder beschreven goede praktijkvoorbeelden en concrete handvatten. Wilt u ook deelnemen aan de klankbordgroep?

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Klankbordgroep: behoefte aan concrete goede voorbeelden

Nieuws uit de sector

Weinig specifieke eisen voor toelating lerarenopleiding in Europa

Weinig specifieke eisen voor toelating lerarenopleiding in Europa

Slechts een derde van alle Europese landen heeft specifieke toelatingscriteria voor de initiële lerarenopleiding. Dit blijkt uit het onderzoek 'Key data on teachers and school leaders in Europe' dat voor de Europese Commissie is uitgevoerd door het Eurydice-netwerk.

 

Lees verder
Techniekpact: meer aandacht voor techniek op school

Techniekpact: meer aandacht voor techniek op school

Aandacht voor techniek op alle basisscholen in 2020 en een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren. Dit zijn enkele van de 22 afspraken die vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en het onderwijsveld hebben afgesproken met het kabinet en regionale overheden in het nationaal Techniekpact 2020.

 

Lees verder
PO-Raad pleit voor sectorspecifieke aanpak bij verbeteren bestuurskracht

Sectorspecifieke aanpak bij verbeteren bestuurskracht

Om het onderwijsbestuur verder te verbeteren, moeten geen algemene regels worden opgesteld. Er is een sectorspecifieke aanpak nodig. Dat schrijft de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteert op 27 mei over de versterking van bestuurskracht in het onderwijs.

 

Lees verder

Agenda

06-06-2013 PO-Raad congres Bevlogen Besturen
06-06-2013 Masterclass 'Ontwerp van een lerende organisatie'
19-06-2013 Masterclass 'Als de oplossing het probleem wordt' te Den Bosch
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het kennis- en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt.

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl