LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Mei 2014Wissel kennis uit in workshop gesprekkencyclus voor schoolleiders

Welke instrumenten kunt u inzetten om goed personeelsbeleid te voeren? Het Arbeidsmarktplatform biedt schoolleiders de mogelijkheid om kennis te maken met een aantal actuele HRM-thema's. U kunt zich nu aanmelden voor de eerste workshop in de reeks: workshop gesprekkencyclus door mw. prof. dr. Aukje Nauta, op woensdagmiddag 15 oktober 2014, in Utrecht.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
workshops

Kleine school enthousiast over inzet ICT

'Leraren weten nog steeds heel veel, maar ze zijn niet meer de enige bron van kennis. Kinderen kunnen ook heel veel op internet vinden', zegt Margreet van Iterson, directeur van basisschool Op 't Hof. De school maakt slim gebruik van ICT. Zij werken niet alleen binnen de eigen muren met ICT, maar bereiden ook samen met andere kleine scholen een pilot voor. In een digitale plusklas kunnen kinderen van verschillende scholen dan in duo's digitaal samenwerken. Bekijk het inspirerende filmpje van basisschool Op 't Hof >

Wilt u ook uw onderwijsprogramma versterken met ICT? Het Arbeidsmarktplatform PO biedt ondersteuning.

Lees verder

Delen op Twitter Delen op LinkedIn

inzet ict

Interessante projecten en data op bureaukalender

Alle projecten van het Arbeidsmarktplatform en interessante data (zoals congressen van onderwijsorganisaties, vakanties en feestdagen) vindt u op onze nieuwe bureaukalender. Begin juni stuurt het Arbeidsmarktplatform PO de kalender naar ieder schoolbestuur en alle scholen in het po. Zet u de kalender goed in het zicht? Dan bent u het komende schooljaar op de hoogte van alle activiteiten!

bureaukalender

Prezi maakt jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2014 toegankelijk

Werkgelegenheid, mobiliteit, professionalisering en professionele ruimte. De grootste uitdagingen in het primair onderwijs zijn ook de belangrijkste thema's in het jaarplan 2014. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een overzichtelijke prezi van het jaarplan laten maken. Kies en lees over de onderwerpen die u het meest aanspreken.

Bekijk de prezi >

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
prezi

Laatste kans om aan te melden!

Geeft u een impuls aan innovatie en kwaliteit bij u op school? U kunt zich nog een paar weken aanmelden voor de volgende projecten, respectievelijk tot 31 mei, 1 juni en 15 juni.

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Laatste kans

Nieuws uit de sector

Pabo

Nieuwe toelatingseisen voor de pabo

Vanaf 2015 gelden voor de pabo nieuwe toelatingseisen. Nieuwe instromers moeten getoetst worden op kennis over de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Lees verder
Leraar bij schoolbord

Aanbevelingen Europese commissie voor aantrekkelijk lerarenberoep

In veel Europese landen zijn er onvoldoende gekwalificeerde leraren. Hoe kan het lerarenberoep aantrekkelijker gemaakt worden zodat er ook meer gekwalificeerde leraren komen?

Lees verder
logo Versus

Besturenraad wordt Verus

De Besturenraad verandert zijn naam in Verus, vereniging voor christelijk onderwijs. Met de nieuwe naam markeert de vereniging van 540 schoolbesturen en 2200 christelijke scholen de verandering die de afgelopen jaren is doorgemaakt.

Lees verder

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl