Nieuwsbrief | november 2012

Komt u ook naar een van de regionale bijeenkomsten in januari?

Wat kan het Arbeidsmarktplatform PO voor u betekenen? Wij informeren u graag over de ondersteuning die we aan de sector kunnen bieden en zijn benieuwd naar uw mening en input tijdens de regionale bijeenkomsten die we organiseren in januari, in Zwolle, Den Haag en Eindhoven. In die periode is ook ons jaarplan gereed zodat wij u goed kunnen informeren over de plannen, activiteiten en projecten in 2013. En u kunt deelnemen aan interessante workshops (pdf, 60 kB) over strategische personeelsplanning, professionele ruimte en de wijzigende relatie tussen schoolbesturen en pabo's.

Lees meer en meld u aan >

regionale bijeenkomsten

Subsidies voor internationale kennisontwikkeling

Om internationalisering en grensoverschrijdende kennisuitwisseling in het primair onderwijs te bevorderen, zijn er verschillende subsidies beschikbaar voor onderwijspersoneel en scholen. Deze subsidies, op nationaal en internationaal niveau, zijn onder andere bedoeld om studiebezoeken te financieren of om Europese samenwerkingsprojecten te (co-)financieren. Het Arbeidsmarktplatform PO kan desgewenst ondersteuning bieden bij het aanvragen van een Comenius- of BIOS-subsidie.

Lees meer over de Comenius-subsidie >
Lees meer over de BIOS-subsidie >

'Leren loont het langst', de workshop

Hoe kun je als leerkracht zelf en samen met je collega's en de schoolleiding met plezier je werk blijven doen en hoe creëer je met elkaar een leerrijke werkomgeving? Dat is het thema van de leidraad 'Leren loont het langst, leren tot in latere loopbaanfasen in het onderwijs' van het Arbeidsmarktplatform PO. Wilt u als schoolleider of als team aan het werk met het boekje? De auteurs reiken u de helpende hand: in een praktische en actieve workshop maken zij u wegwijs in de inhoud.

Lees meer >

Lang leren loont het langs

Innoveer mee met InnovatieImpuls Onderwijs

Ruim 150 scholen experimenteren met innovatieprojecten uit het programma InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). De IIO-Experimenten zijn vijf door scholen zelf ontwikkelde innovatieprojecten die tussen 2011 en 2015 op groepen experimentscholen met financiering van het ministerie van OC&W worden uitgevoerd. Wat kan de IIO (nog meer) voor uw school betekenen?

Lees meer >

SlimFit: innovatie-experiment met versterking voor leerkracht

SlimFit is een innovatief onderwijsexperiment van InnovatieImpuls Onderwijs voor het primair onderwijs. Daarbij wordt gewerkt in 'units' van gemiddeld 70 à 90 leerlingen (of kleiner op kleine scholen), in een gedifferentieerde werkomgeving. De bedoeling van SlimFit is dat leerkrachten worden ingezet op de kerntaken op hbo-niveau. De andere leden van het team vullen de leerkrachten aan.

Lees meer >

Slimfit


Nieuws uit de sector


Advies 'Een goede basis' over wijziging curriculum en relatie pabo's – schoolbesturen

Wat betekent implementatie van het advies 'Een goede basis' van de commissie-Meijerink voor het scholenveld in het primair onderwijs? Lees de korte samenvatting van de adviezen van de commissie, onder meer over inpassing van de kennisbases in het curriculum van de lerarenopleidingen, en de voorgenomen maatregelen van het ministerie van OCW.

Lees meer >

een goede basis

Onderwijssysteem van grote invloed op succes migrantenkinderen

De manier waarop het onderwijs in een land is georganiseerd, heeft een groot effect op het succes, of het falen, van de migrantenkinderen. In Frankrijk en Zweden komen migrantenkinderen het beste terecht. Dit blijkt uit het grootscheepse Europese onderzoek naar 'de tweede generatie' onder de titel 'The European Second Generation Compared'.

Lees meer >

migrantenkinderen


Agenda


Regionale bijeenkomsten Arbeidsmarktplatform Po


Data en plaatsen:

- 17 januari in Zwolle, De nieuwe buitensociëteit
- 24 januari in Den Haag, CAOP
- 29 januari in Eindhoven, De gele kegels

De bijeenkomsten vinden plaats van 15.30 uur tot 20.00 uur en toegang is gratis. Meer informatie over de workshops leest u hier. Het volledige programma volgt.
U kunt zich nu vast aanmelden voor een van de bijeenkomsten!

footer