LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Oktober 2013Nieuwe bestuurders Arbeidsmarktplatform PO

In september heeft er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur van het Arbeidsmarktplatform PO. Huub van Blijswijk, Martin Knoop en Hans Schwartz hebben het stokje overgedragen aan Ton Groot Zwaaftink, Hugo Levie en Liesbeth Verheggen.

Lees meer >

Nieuwe bestuurders Arbeidsmarktplatform PO Nieuwe bestuurders Arbeidsmarktplatform PO

Nieuwe bestuurders Arbeidsmarktplatform PO

Onderwijsatlas primair onderwijs

Groeit of daalt het aantal leerlingen in het primair onderwijs? Wat zijn de regionale verschillen op de arbeidsmarkt? En hoe is de financiële staat van het onderwijs? In de Onderwijsatlas primair onderwijs vindt u het antwoord op deze en andere vragen.

Lees meer >

Onderwijsatlas primair onderwijs Onderwijsatlas primair onderwijs

Onderwijsatlas primair onderwijs

Minder reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten

Het aandeel reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten neemt af terwijl het aandeel vervangingsbanen in alle regio's voor deze groep leraren toeneemt. Naarmate de leerlingenkrimp in een regio groeit, neemt het aandeel vervangingsbanen ook toe. Verder vindt 79 procent van de studenten binnen een half jaar na het afstuderen een (tijdelijke) onderwijsbaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO naar de loopbaan van Pabo- afgestudeerden in groei- en krimpregio's.

Lees meer >

Minder reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten Onderwijsatlas primair onderwijs

Minder reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten

Eerste jaarrapportage gaat over 'professionalisering en professionele ruimte'

Om goed te kunnen inspelen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs is een continue monitoring van de onderwijsarbeidsmarkt noodzakelijk. Een van de manieren is om jaarrapportages te maken over relevante thema's waarin de laatste ontwikkelingen zijn beschreven. De eerste jaarrapportage gaat over het thema 'professionalisering en professionele ruimte'.

Lees meer >

Eerste jaarrapportage gaat over 'professionalisering en professionele ruimte Eerste jaarrapportage gaat over 'professionalisering en professionele ruimte

Eerste jaarrapportage gaat over 'professionalisering en professionele ruimte

Subsidie voor regionale mobiliteitscentra

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft drie aanvragen van samenwerkende schoolbesturen gehonoreerd die een regionaal mobiliteitscentrum voor het primair onderwijs op gaan zetten. Het hoofddoel van deze regionale samenwerking is duurzame inzetbaarheid van personeel. Inmiddels hebben zes samenwerkingsverbanden op het vlak van regionale mobiliteit ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO gekregen.

Lees meer >

Subsidie voor regionale mobiliteitscentra Subsidie voor regionale mobiliteitscentra

Subsidie voor regionale mobiliteitscentra

Wat is uw ervaring met sociale plannen?

Het gebruik van sociale plannen in het primair onderwijs neemt toe. Steeds meer schoolbesturen krijgen te maken met dalende leerlingaantallen en als gevolg daarvan (dreigend) ontslag. In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO en op verzoek van de PO-Raad en de vakorganisaties voert ITS Radboud Universiteit Nijmegen een onderzoek uit naar het gebruik van sociale plannen.

Lees meer >

Wat is uw ervaring met sociale plannen? Wat is uw ervaring met sociale plannen?

Wat is uw ervaring met sociale plannen?

Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar, speel Jobfit

Duurzame inzetbaarheid bespreekbaar maken in uw organisatie? Het digitale spel Jobfit, van het Arbeidsmarktplatform PO, richt zich op bewustwording van de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van vragen en opdrachten gaan schoolbestuurders, schoolleiders, teams en/of GMR-en op een speelse manier met elkaar in gesprek.

Lees meer >

Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar, speel Jobfit Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar, speel Jobfit

Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar, speel Jobfit

Infographic: zijn de doelen van de functiemix haalbaar?

Er is nu een infographic beschikbaar van de rapportage 'Functiemix en Wet BIO in samenhang bekeken'. De invoering van de functiemix in het primair onderwijs heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelen. In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze doelen. De infographic maakt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen direct en kernachtig zichtbaar. Download de infographic >

Lees meer >

Infographic: zijn de doelen van de functiemix haalbaar? Infographic: zijn de doelen van de functiemix haalbaar?

Infographic: zijn de doelen van de functiemix haalbaar?

Vul de enquête in: welke arbeidsmarktvraagstukken leven er in uw organisatie?

Het primair onderwijs heeft te maken met verschillende ingrijpende ontwikkelingen en veranderingen als leerlingenkrimp en de invoering van passend onderwijs. Welke (arbeidsmarkt-) vraagstukken spelen er in uw organisatie? En aan welke ondersteunings- of stimuleringsmaatregelen heeft u behoefte?

Lees meer >

Welke arbeidsmarktvraagstukken spelen er in uw organisatie? Welke arbeidsmarktvraagstukken spelen er in uw organisatie?

UIT DE SECTOR

Het kan in het onderwijs

Op 16 oktober is op www.hetkaninhetonderwijs.nl de Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd. Dit instrument is speciaal ontworpen door het ministerie van OCW en de onderwijsvakbonden en PO-Raad. Het helpt leraren, schoolleiders en schoolbestuurders inzicht te krijgen in hoe hun school ervoor staat met betrekking tot de functiemix en geeft tips over de vervolgstappen die zij kunnen zetten.

Lees meer >

Infographic: zijn de doelen van de functiemix haalbaar? Infographic: zijn de doelen van de functiemix haalbaar?

Infographic: zijn de doelen van de functiemix haalbaar?

Agenda

14-11-2013 Regioconferentie HRM/Lerende organisatie Arnhem
20-11-2013 Regioconferentie HRM/Lerende organisatie Den Haag
03-12-2013 Regioconferentie HRM/Lerende organisatie Amersfoort
12-12-2013 Regioconferentie HRM/Lerende organisatie Den Bosch
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het kennis- en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt.

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl