Nieuwsbrief | september 2012

Maak kennis en praat mee met het Arbeidsmarktplatform PO in Zwolle, Eindhoven of Den Haag

Het Primair Onderwijs heeft te maken met ingrijpende en belangrijke ontwikkelingen als leerlingendaling en passend onderwijs en staat daarnaast voor de opgave een professionaliseringsslag te maken. Het Arbeidsmarktplatform PO wil de sector bij dit soort vraagstukken ondersteunen. Het platform is van en voor werkgevers en werknemers in het PO en de behoefte van de sector staat bij alle activiteiten centraal. Daarom willen we ook graag van u horen wat u van het Arbeidsmarktplatform verlangt. In september en oktober organiseert het platform daarom drie regionale bijeenkomsten in Zwolle, Eindhoven en Den Haag voor schoolleiders, schoolbestuurders, regiobestuurders bonden, HRM'ers en MR-leden. Hier zal het Arbeidsmarktplatform de plannen en activiteiten presenteren om de sector te ondersteunen en uw input vragen. Daarnaast worden er workshops gehouden over strategische personeelsplanning, professionele ruimte en de relatie tussen besturen en pabo's. Kom ook, praat mee en ontdek wat het Arbeidsmarktplatform voor u kan betekenen!
Lees meer >

Zelf aan de knoppen met scenariomodel voor leerlingenprognoses en formatieramingen

Met het nieuwe instrument 'Scenariomodel' kan het basisonderwijs voortaan zelf aan de knoppen draaien om leerlingenprognoses en formatieramingen te berekenen. Daarmee krijgen de scholen op basis van diverse scenario's inzicht in hun personeelsbehoefte en financiële ruimte. Op verzoek van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft het CAOP het Scenariomodel laten ontwikkelen.
Lees meer >

Verken uw professionele ruimte in het 'Ruimtecafé primair onderwijs'

Doe als André Kuipers en verken uw (professionele) ruimte. Het begrip professionele ruimte staat in veel beleidsnota's. Wat betekent dit begrip nu eigenlijk voor leraren en schoolleiders in het primair onderwijs? Hoe ziet die ruimte er op uw school uit? Wat geeft u het gevoel dat er op uw school echt professionele ruimte voor leraren is, of wat zit er in de weg? Wat zou u zelf kunnen en willen doen om professionele ruimte voor leraren groter te maken? Hebt u een visie op professionele ruimte? Of hebt u juist vragen? Kom dan naar het Ruimtecafé primair onderwijs op 10 oktober.
Lees meer >

ruimtecafé

Financiële ondersteuning voor goede initiatieven regionale samenwerking

Heeft uw regionaal samenwerkingsverband vernieuwende ideeën om regionale personele knelpunten aan te pakken? En wilt u samen aan de slag om deze ideeën ook te realiseren? Het Arbeidsmarktplatform PO stelt jaarlijks een bedrag van 250.000 euro beschikbaar om vraaggestuurde initiatieven te ondersteunen met budget en begeleiding. Centraal staat de ontwikkeling van regionale instrumenten, methodieken of producten die duurzaam zijn en vaker kunnen worden ingezet. Zowel regionaal als landelijk.
Lees meer >

Evaluatie project Hij-instroom: het kernbegrip is communicatie

Scholen willen weten wat ze wel en niet kunnen verwachten van hij-instromers. En ook de hij-instromer wil weten waar hij aan toe is. Een goed middel om afspraken hierover met elkaar vast te leggen is een contract. Een belangrijk element daarin kan zijn dat het niet raadzaam is om de hij-instromer in de eerste periode zelfstandig voor de klas te zetten. Een ander cruciaal punt is goede ondersteuning van een mentor. Dat blijkt uit de Evaluatie Hij-instroomproject RVKO, dat werd uitgevoerd door het CAOP in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO. De RVKO, een schoolbestuur uit Rotterdam, startte in april 2010 een gerichte campagne om meer mannen voor de klas te krijgen.
Lees meer >

Meer mannen voor de klas met subsidie Hij-instroom

Wilt u als schoolbestuur meer mannen voor de klas? En bent u bereid daarin te investeren? Het Arbeidsmarktplatform PO helpt u graag met uw project Hij-instroom. Voor werving en selectie, opleiding- en begeleidingskosten is per zij- instromende man 7.000 euro stimuleringsbijdrage beschikbaar. Een snelle instroom van hoger opgeleide mannen met een diversiteit aan vooropleidingen en werkervaringen kan als een verrijking worden gezien voor de school. Ook geven meer mannen in de school een gezondere balans in het team.
Lees meer >

hij-instroom

Europees gesubsidieerde studiebezoeken: neem een kijkje in het buitenland

Hoe worden leraren in andere Europese landen opgeleid? Op welke manier gaan zij om met kinderen met een taalachterstand? En hoe is de interactie tussen school en de lokale gemeenschap? Een greep uit de onderwerpen van de Cedefop studiebezoeken, waarvoor u zich nu kunt inschrijven. Het platform PO attendeert u graag op de mogelijkheid om deel te nemen aan een gesubsidieerd studiebezoek in Europa. Kijk eens op een andere manier naar een probleem of thema en leer van methoden en oplossingen van een gastland. Doe mee met de tweede ronde studiebezoeken in maart en juni 2013. U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk 12 oktober.
Lees meer >

footer