LinkedIn icoontje Twitter icoontje
ArbeidsMarktPlatform Primair Onderwijs

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

September 2013Meer gemak en extra mogelijkheden met het online Scenariomodel Primair Onderwijs

Voortaan kunnen scholen gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Hiermee is het gebruiksgemak van het prognosemodel voor onder andere leerlingenaantallen toegenomen. Daarnaast is het model verrijkt met nieuwe functionaliteiten.

Lees verder

Meer gemak en extra mogelijkheden met het online Scenariomodel Primair Onderwijs Meer gemak en extra mogelijkheden met het online Scenariomodel Primair Onderwijs

Meer gemak en extra mogelijkheden met het online Scenariomodel Primair Onderwijs

Website vernieuwd, inclusief kennisportaal

De volledig vernieuwde website van het Arbeidsmarktplatform PO is voortaan geïntegreerd met het eveneens vernieuwde kennisportaal. Het kennisgedeelte van de site is onderverdeeld in drie clusters van twaalf thema's, met onderzoeken, publicaties en mogelijkheden voor subsidies en ondersteuning. Zowel van het Arbeidsmarktplatform PO zelf als van andere organisaties.

Ga naar de vernieuwde website

Website vernieuwd, inclusief kennisportaal

Professionaliseringsmiddelen overzichtelijk bij elkaar

Welke financiële middelen staan uw school ter beschikking voor de professionalisering van het onderwijspersoneel? Dat kunt u nu vinden in een duidelijk overzicht, opgesteld door het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees verder

Professionaliseringsmiddelen overzichtelijk bij elkaar Professionaliseringsmiddelen overzichtelijk bij elkaar

Professionaliseringsmiddelen overzichtelijk bij elkaar

(Academische) pabo-afgestudeerden binden aan het primair onderwijs

Ruim 80 pas-afgestudeerden van de pabo beginnen dit schooljaar met een vervolgopleiding om hun (brede) inzetbaarheid te vergroten. Het merendeel gaat de master Special Educational Needs (SEN) volgen. De studenten volgen hun stage bij schoolbesturen die gebruik maken van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO om pas-afgestudeerden te binden aan het primair onderwijs. In totaal is er ruimte voor 100 studenten die een aanvullende vervolgopleiding willen volgen. De regeling staat open zolang er nog budget is.

Meer informatie over deze stimuleringsbijdrage >

(Academische) pabo-afgestudeerden binden aan het primair onderwijs (Academische) pabo-afgestudeerden binden aan het primair onderwijs

Stimuleringsbijdrage voor Rotterdamse Hij-instromers

Twee Rotterdamse schoolbesturen RVKO en PCBO beginnen dit schooljaar met het opleiden van zij-instromende mannen tot leerkracht basisonderwijs. Deze 'Hij-instromers' krijgen een aanstelling voor vier dagen op school en volgen in de avonduren lessen op de Pabo Thomas More. Het Arbeidsmarktplatform stelt een subsidie van 7.000 euro per zij-instromende man beschikbaar, voor de kosten van werving, studie, en begeleiding.

Lees meer over deze stimuleringsbijdrage

Delen op Twitter Delen op LinkedIn
Stimuleringsbijdrage voor Rotterdamse Hij-instromers

Onderzoek professionalisering op brede school en in VVE

De professional in het bredeschoolwerk en in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) moet niet alleen goed zijn in zijn eigen vak, maar ook de grenzen van zijn vakgebied kennen, verbindingen weten te leggen met aanpalende terreinen en dienstbaar zijn aan het collectief.
Dat is een van de bevindingen in het onderzoeksrapport 'Gezamenlijke taken, verbindende professionals', over professionalisering op brede scholen en in de VVE.

Lees verder

Onderzoek professionalisering op brede school en in VVE Onderzoek professionalisering op brede school en in VVE
Onderzoek professionalisering op brede school en in VVE

Professionele ruimte versterken gebeurt op school

De professionele ruimte versterken lukt alleen als de hoofdrolspelers - leraren, schoolleiders en bestuurders - zich daarvoor inspannen. De school is de plaats waar het gebeurt. Interventies van buiten kunnen helpen, mits zij:
• aansluiten op ontwikkelingen en activiteiten op school;
• de hoofdrolspelers daarbij stimuleren en ondersteunen.
Dat zijn belangrijke conclusies uit het pilotproject Professionele ruimte in het primair onderwijs.

Lees verder

Professionele ruimte versterken gebeurt op school Professionele ruimte versterken gebeurt op school

Professionele ruimte versterken gebeurt op school

Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit helder in kaart

Er is nu een infographic beschikbaar van het rapport 'Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit'. Dit is een analyse van data uit het 'Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2012' (POMO 2012), die door het Arbeidsmarktplatform PO is uitgevoerd. De infographic maakt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen direct en kernachtig zichtbaar.

Download de infographic >

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit helder in kaart Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit helder in kaart

Inschrijven voor Europese studiebezoeken met subsidie

Hoe worden in Frankrijk scholen geëvalueerd? Hoe zorgt men er in Portugal voor dat docenten zich doorlopend professioneel ontwikkelen? Hoe worden Engelse docenten getraind om les te geven over seksuele diversiteit? Wat betekent innovatief leiderschap in Duitsland? En hoe past Finland ICT toe in het lesgeven? Dat zijn enkele van de onderwerpen van de studiebezoeken waarvoor u zich nu kunt inschrijven.

Lees verder

Inschrijven voor Europese studiebezoeken met subsidie Inschrijven voor Europese studiebezoeken met subsidie

Inschrijven voor Europese studiebezoeken met subsidie

Duurzame inzetbaarheid

Wat speelt er bij u? Waar kunt u ondersteuning bij gebruiken? Uw ervaringen kunnen leerzaam zijn voor andere schoolbesturen. Hebt u praktijkvoorbeelden op het terrein van duurzame inzetbaarheid en wilt u die met ons en de sector delen? Of hebt u een vraagstuk op het gebied van duurzame inzetbaarheid en wilt u daar eens over sparren met een deskundige? In beide gevallen horen wij graag van u.

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Agenda

08-10-2013 Het Lerarencongres 2013
10-10-2013 Regioconferentie HRM/Lerende organisatie Rotterdam
17-10-2013 Regioconferentie HRM/Lerende organisatie Zwolle
 
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het kennis- en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt.

Lange Voorhout 13 • 2514 EA Den Haag • T: 070 376 57 65 • info@arbeidsmarktplatformpo.nl