Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

november 2013

Waarom de SSFH? Voorzitters van SSFH aan het woord

Waarom is de SSFH opgericht? En wat kan de SSFH betekenen voor de branche? Voorzitter Leon Vincken (namens de werkgeverspartijen) en vice-voorzitter Gerda van Baggem (namens de werknemerspartijen) aan het woord.

Lees verder >

Logo SSFH

Rechten en plichten SSFH gaan in vanaf 1 april 2013

De cao-partijen in de huisartsenzorg zijn een wijziging overeengekomen van de cao SSFH. Deze wijziging zorgt ervoor dat alle werkgevers, zowel de leden van de LHV en VHN als de niet aangesloten werkgevers, in de huisartsenzorg gelijkgesteld worden, zowel in de heffingen als in de vergoedingen door SSFH. Het betekent dat zowel de rechten als de plichten vanaf 1 april 2013 gaan gelden. Dit betekent ook dat de werkgeversbijdrage aan de SSFH ingaat vanaf 1 april 2013.

Lees verder >

Rechten en plichten SSFH gaan in vanaf 1 april 2013

SSFH onderzoekt agressie en geweld in huisartsenzorg

Hoe veilig is het werken in de huisartsenzorg? Om dit in kaart te brengen heeft de SSFH onderzoek gedaan naar het huidige werkklimaat in huisartsenpraktijken, op huisartsenposten en in gezondheidscentra. De resultaten van het onderzoek worden begin 2014 verwacht en vormen de basis voor vervolgactiviteiten die bij moeten gaan dragen aan een veiliger werkklimaat.

Lees verder >

De arbeidsmarkt van ondersteunend personeel in de huisartsenzorg in kaart gebracht

Om patiënten goede zorg te kunnen bieden, is een goede ondersteuning in de huisartsenpraktijk of -post en andere eerstelijnssamenwerkingsverbanden van groot belang. In een analyse van de arbeidsmarkt van ondersteunend personeel bracht de SSFH in kaart waar huidige en verwachte knelpunten liggen.

Lees verder >

Ondersteunend personeel

Aantal doktersassistenten in opleiding niet gegroeid

Door diverse landelijke ontwikkelingen als een toenemende zorgvraag en een steeds grotere rol voor de eerstelijnszorg zijn er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Het aantal doktersassistenten in opleiding is landelijk gezien echter nauwelijks gegroeid en ook het aantal beschikbare stageplaatsen is matig. Dit kan een knelpunt vormen in de komende jaren. Dat blijkt uit de regionale rapportages Arbeidsmarktprofielen Doktersassistent van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de SSFH in samenwerking met Calibris.

Lees verder >

doktersassistenten

SSFH aanwezig op NVDA-congres Lang Leve Zorg!

Doktersassistenten spelen een belangrijke rol in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), op 9 november in Spant! in Bussum, was dan ook een mooie gelegenheid om activiteiten van de SSFH aan doktersassistenten te presenteren. "Hartstikke goed dat jullie hier zijn", zo reageerde één van de deelnemers enthousiast.

Lees verder >

NVDA-congres
Afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Sociaal
Fonds Huisartsenzorg

Postbus 556
2501 CN Den Haag

Telefoon
070 376 5895

E-mail
info@ssfh.nl

Website
www.ssfh.nl

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?