Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

voorjaar 2014

Samen sterk door samenwerking: Leon Vincken aan het woord

Hoe zorgen we ervoor dat er nu én straks voldoende gediplomeerde mensen zijn om het werk te doen? Dat is een van de vraagstukken die mij als bestuurder bezighoudt. Terwijl de vraag naar ondersteunend personeel onverminderd hoog blijft, moeten veel jonge mensen door een tekort aan stageplaatsen dringen om praktijkervaring te kunnen opdoen en dreigen zij niet te kunnen afstuderen.

Lees verder >

Logo SSFH

Groot tekort aan praktijkondersteuners

Bij praktijkondersteuners huisartsenzorg somatiek (POH) blijft het vacatureniveau onverminderd hoog en ook aan POH's-ggz is een groot tekort. Dit blijkt uit de Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners die het Campagneteam werken in de huisartsenzorg van de SSFH in februari 2014 heeft laten uitvoeren.

Lees verder >

Rechten en plichten SSFH gaan in vanaf 1 april 2013

Meer stageplaatsen ondersteunend personeel gezocht

Veel regio's kampen met een tekort aan stageplaatsen voor doktersassistenten en praktijkondersteuner. De SSFH roept daarom huisartsenpraktijken, huisartsenposten en andere werkgevers op meer stageplaatsen voor ondersteunend personeel aan te bieden. Voldoende goede stageplaatsen zijn essentieel voor zowel de korte als de langere termijn.

Lees verder >

Title Ipsum

Winnende droombaan: doktersassistent!

De droom van Lonny Nederstigt? Doktersassistent worden! Daarom nam zij, net als 135 vrouwen uit het hele land, deel aan de wedstrijd 'Maak werk van uw dromen!'. De actie maakt onderdeel uit van een arbeidsparticipatieproject voor 50+ vrouwen die al lange tijd werkzoekend zijn. Lonny is een van de winnaressen die op woensdag 26 maart haar prijs in ontvangst mocht nemen: een dag meedraaien als doktersassistent in een huisartsenpraktijk.

Lees verder >

Ondersteunend personeel

SSFH maakt plannen voor oprichting landelijk centrum

SSFH werkt aan plannen voor de oprichting van een landelijk centrum. Vanuit dit centrum wil SSFH concrete ondersteuning gaan bieden aan huisartsen op het gebied van arbeidsmarkt, stages en opleidingen. Hiermee zouden zij één aanspreekpunt moeten krijgen voor stages, opleidingen en de arbeidsmarkt van ondersteunend personeel.

Lees verder >

doktersassistenten

SSFH aanwezig op Huisartsbeurs

De SSFH was op 22 maart met een stand aanwezig op de Huisartsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Thema van de beurs was 'Samen beter worden'. De SSFH kwam er in contact met huisartsen en ondersteunend personeel en peilde wat er onder hen leeft. "De SSFH is een goed initiatief", aldus een bezoeker, "daarom is het goed dat jullie hier zijn".

Lees verder >

Afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Sociaal
Fonds Huisartsenzorg

Postbus 556
2501 CN Den Haag

Telefoon
070 376 5895

E-mail
info@ssfh.nl

Website
www.ssfh.nl

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?