Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

zomer 2014

Waar zouden we zijn zonder ondersteunend personeel? Gerda van Baggem-Bakker aan het woord

Door de toenemende zorgvraag neemt het takenpakket van de huisarts toe. De huisarts kan deze taken niet alleen uitvoeren en delegeert deze in toenemende mate naar het ondersteunende personeel. Daarom vinden wij het als SSFH belangrijk om samen met de branche te zorgen voor een sterke arbeidsmarkt van ondersteunend personeel. Want, waar zouden we zijn zonder doktersassistenten, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen?

Lees verder >

Gerda

Inning jaarlijkse werkgeversbijdrage SSFH makkelijker gemaakt

Om de inning van de werkgeversbijdrage aan SSFH makkelijker te maken, gaat SSFH in 2014 gebruik maken van de gegevens van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dat betekent voor u als werkgever minder administratieve rompslomp.

Lees verder >

Inning jaarlijkse werkgeversbijdrage

Aanvraag sectorplan voor 600 extra banen en voldoende opleidingscapaciteit in de huisartsenzorg

Op 22 mei 2014 hebben werkgevers- en werknemerspartijen in de huisartsenzorg, verenigd in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW. Met de activiteiten uit het sectorplan wil SSFH zich inspannen om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners GGZ.

Lees verder >

Aanvraag sectorplan

Oproep: uw gegevens zijn belangrijk voor de Vacaturemonitor!

Onlangs zijn huisartspraktijken- en posten benaderd om mee te doen met de Vacaturemonitor van juni 2014. Uw medewerking wordt gevraagd om de ontwikkelingen rondom de arbeidsmarkt van de ondersteunende functies in de huisartsenzorg te kunnen volgen. Hoe meer praktijken meewerken, des te betrouwbaarder wordt de informatie. Vult u de vragenlijst ook in?

Lees verder >

Vacaturemonitor

SSFH keurt 1.126 tegemoetkomingen praktijkbegeleiding en 657 stagevergoedingen goed

In de eerste vijf maanden van 2014 heeft SSFH 1.126 tegemoetkomingen aan huisartsen(posten) voor de praktijkbegeleiding van stagiaires goedgekeurd. In diezelfde periode zijn er 657 aanvragen voor een stagevergoeding van stagiaires goedgekeurd. SSFH vindt het belangrijk dat er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners komen die goed zijn opgeleid. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen verstrekt de SSFH een stagevergoeding aan de stagiair. Daarnaast biedt het fonds een tegemoetkoming aan voor de stagebieder in de kosten van de praktijkbegeleiding.

Lees verder >

SSFH keurt 657 stagevergoedingen goed

Afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Sociaal
Fonds Huisartsenzorg

Postbus 556
2501 CN Den Haag

Telefoon
070 376 5895

E-mail
info@ssfh.nl

Website
www.ssfh.nl

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?